דלג לתוכן

להלן עדכון לגבי מערכת החינוך למחר, יום שלישי 17.10.23

שלום רב,

עם עדכון הנחיות פיקוד העורף למחר, להלן עדכון לגבי מערכת החינוך:
אנחנו רואים במערכת החינוך תרומה משמעותית לחוסן הלאומי.
מתוך תפיסה זו, ולאחר שיח שהתקיים ביומיים האחרונים עם מנהלי בתי הספר והנהגות ההורים כולל הגנים,
החלטנו על פתיחה הדרגתית של מערכת החינוך בתל מונד החל ממחר, יום שלישי ה-17.10
וזאת בהתאם להנחיות פיקוד העורף ומשרד החינוך.
בימים האחרונים נערכנו לפתיחה ההדרגתית בהיבטי חיזוק הביטחון וזמינות צוותי החינוך, על המורכבות הקיימת.

מחר תופעל מערכת החינוך באופן הבא:

  • גני הילדים
מרבית גני הילדים יפתחו מחר בשני סבבים בהתאם להנחיית משרד החינוך.
בגנים בהם אין זמינות צוותים ולא ניתן לפתוח את הגן בהנחיית משרד החינוך והרשות,
תמשך מתכונת הלמידה מרחוק.
ההורים יקבלו הודעה מהגננות.

  • בתי הספר
יסודיים – כיתות א'-ב' יפעלו מחר בין השעות 8:30-12:00.
יתר השכבות יגיעו בהמשך השבוע ברוטציה על מנת לאפשר מפגש חברתי ומפגש עם הצוות.
על יסודי – מחר ילמדו בבית הספר שכבה ט' ושכבה יא'.
הודעה מסודרת על מערכת השעות ללמידה בבית הספר ולמידה מרחוק תשלח ע"י בית החינוך.
יתקיים תרגול ותוגברה האבטחה.

בכל יום נקיים הערכת מצב, נבדוק את עצמנו מחדש ונקבל החלטות בהתאם.
נשמח לראות את כל הילדים במוסדות החינוך שלנו אך נבין כל הורה שייבחר שלא לשלוח את ילדיו בשלב זה.
הגנים ובתי הספר נערכים לתת מענה על פי יכולתם גם לילדים שלא יגיעו.

שנדע ימים שקטים.