דלג לתוכן

לא ינום ולא ישן שומר תל מונד.

ממשיכים בכל הכוח❗️

בוקר שישי,  התקיימה פעילות מוגברת כבר משעות הבוקר המוקדמות

נערכה פעילות מוגברת של מרכז שיטור קהילתי.

ניתן דגש על:

1.הגברת נוכחות ובולטות במרכז הישוב.

2.מתן מענה לתופעות שעלו באפיון יום שישי כגון:  עומס תנועה , חניות כפולות , חסימות ורכבי השטח/חשמליים.

בד בבד נבדקו אתרי בניה  ונמצא כי כל הפועלים עם היתרים מתאימים.

תודה לכל הכוחות שפעלו.