דלג לתוכן

לארכיון שידור המליאה יום חמישי 4.2.21

מליאת המועצה מתאריך 4.2.21
למי שלא הספיק לצפות בישיבת המליאה מיום חמישי, 4.2.21
ניתן להיכנס לקישור 
מצ"ב קישור לאתר המועצה – שם נמצאים הקבצים לצפייה .
(שימו 💓 – מפוצל ל-3 קבצים של אותה הישיבה)
מצ"ב השאילתות שהועלו ע"י חברי המועצה: דוד חיות, אבי אליהו ומירב דין ותשובות ראש המועצה לין קפלן.
‼מצאנו לנכון לחדד ולהדגיש את הדברים הבאים בנוגע לשאילתה שהוגשה ע"י ח"מ מירב דין בנוגע לחברה הכלכלית:
החברה הכלכלית הינה ישות משפטית נפרדת מהמועצה ופועלת בהתאם לייעוץ משפטי ועל פי תקנון החברה.
בהתאם לחוות דעתו של היועץ המשפטי של החברה הכלכלית כונס הדירקטוריון – כדין.
כל ניסיון לפגוע בחוקיות הישיבה הינו חמור.
מיותר לציין שאין כל בסיס לאמירות על מחטפים ומחשכים. אמירות אלו מיותרות ולא אחראיות.
יש להדגיש כי פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית פורסם בתאריך 28.1.21 – כשבוע לפני מועד המליאה וכפי שנמסר גם במהלך ישיבת המליאה.