דלג לתוכן

כביש דרך הלורד – בשורות משמחות!

תושבים יקרים,

אנו שמחים להביא לידיעתכם כי לאחר מאמצים רבים שהשקיעה ראש המועצה לין קפלן במהלך השנה האחרונה, ולאחר שבמשך 20 שנה נעשו ניסיונות לקדם את סלילת הכביש – ולא צלחו, התבשרה ביום חמישי האחרון ראש המועצה, על ידי מנכ"ל נתיבי ישראל ניסים פרץ כי לאחר ספירות תנועה שבוצעו בכביש לפני כשבועיים ע"י משרד התחבורה ישנה התקדמות משמעותית בדרך לסיום הטיפול בכביש דרך הלורד ועד לסלילתו.

השלבים הבאים:

אישור ועדת גבולות ו…ביצוע העבודה בפועל!

ועוד, לאור פניות למועצה בנוגע להבהרות על תיקוני הסלילה בדרך הלורד, אנו מוצאים לנכון להביא את כל הנתונים והעדכונים נכון לימים אלה:

תכנון מפורט של שדרוג דרך הלורד עד לחיבורו עם כביש 4 – התכנון בוצע על ידי המועצה, הועבר למשרד התחבורה ואושר. עלות הפרויקט כ-15מיליון ₪.

התוכנית שאושרה כוללת נתיב לכל כיוון נסיעה, פתרונות ניקוז, מדרכות, שביל אופניים ותאורה.

ראש המועצה רואה חשיבות גדולה בבטיחות הנסיעה בדרך זו ובהתאם לכך, מיד עם כניסתה לתפקיד יזמה פגישה עם מנכ"ל משרד התחבורה בה הובהר כי לאחר אישור תקציב המדינה, יתוקצב חצי כביש בלבד!

בהתאם לכך, הזמינה ראש המועצה את שרת התחבורה לסיור ביישוב.

במסגרת ביקור השרה עם הצוות המקצועי הדגישה ראש המועצה את חשיבות הסדרת כביש דרך הלורד המסוכנת ואת הצורך הדחוף לתקצובו המיידי.

בסיור זה הומלץ על ידי הגורמים המקצועיים להגיש בקשה להעברת הכביש לאחריות נתיבי ישראל על מנת לגרום לסלילתו המלאה ובהקדם האפשרי.

בד בבד, ועד שיפותח וייסלל הכביש המועצה מבצעת עבודות שיבטיחו את נסיעה בטוחה ככל הניתן כגון:

סימוני כבישים, חשיפת הכביש מעשבייה גבוהה ושיחים בשולי הדרך, גיזום עצים המטים ליפול, תיקוני בורות, התקנת "עיני חתול" מהבהבים בסיבובים,

ולאחרונה קרצוף וסלילה של מקומות המועדים לפורענות. בשל הצורך לתאם את סגירת הכביש עם המשטרה, נוצר פער לעיתים של מספר ימים עד לטיפול בכביש.