דלג לתוכן

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין 16.6.21 ב-19:00

מליאת מועצה שלא מן המניין
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין תתקיים ביום רביעי,
16.6.21 בשעה 19.00 בחדר הישיבות במועצה.