דלג לתוכן

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין בתאריך 16.3.21 בשעה 19.30 במתנ"ס