דלג לתוכן

ישיבת מליאה תתקיים ביום רביעי 24.2.20

מליאת המועצה המקומית תתכנס לישיבת מליאה ביום רביעי,

24.6.20 בשעה 10.30