דלג לתוכן

ישיבת מליאה שהתקיימה בתאריך 20.11.19

בישיבת מליאת המועצה המקומית תל-מונד מן המניין שהתקיימה היום, יום רביעי 20/11/2019 אושר חבר המועצה נשאת כיוף כסגן ומ"מ ראש המועצה.

נשאת כיוף פתח את הישיבה, ברך את הנוכחים ואת קהל התושבים שהצטרף למליאת המועצה. כיוף: "במידה ואדרש, אשמח בסוף הישיבה להשיב לשאלות. מוניתי ע"י משרד הפנים כסגן ומ"מ יו"ר ועדה ממונה לאור המצב המיוחד שנקלענו אליו. עד שהמצב יתבהר, אנחנו חייבים ומתחייבים להמשיך את העבודה. יש כאן ישוב ותושבים לטפל בהם. כמו כן, הפניה למשרד הפנים התקבלה והנושא מטופל ע"י הלשכה המשפטית."
לשאלות התושבים הדגיש נשאת כיוף כי הנושאים שידונו במליאת המועצה יפורסמו לפני קיום הישיבות וכי בכוונתו לקיים קבלת קהל לתושבי המושבה – בתאום מראש. בנוסף ציין כי תתקיים פגישה מיוחדת לנושא שביל האופניים ולנושא תחנת רכבת לגוש תל-מונד ייבדק העניין אל מול משרד התחבורה.

בישיבה השתתפו גם חברות המועצה נועה אתגר ומיטל ברבי, עו"ד גיתית שרמן היועצת משפטית למועצה ושדרת הניהול של המועצה
בישיבה הועלו על סדר היום, נדונו ואושרו הנושאים הבאים:

1. מינוי נשאת כיוף כסגן ומ"מ ראש מועצה ממונה על פי סעיף 16 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם ) תשל"ה 1975.
2. מינוי נשאת כיוף כמורשה חתימה נוסף, ואישור הנפקת כרטיס חכם על שמו.
3. חידוש מינוי תובע עירוני עו"ד אלון אשר לשנת 2020.
4. דיון בדוח רבעוני- ספטמבר 2019
5. שינוי מקורות מימון תב"ר מס' 802 – בניית אולם ספורט נוף ילדות.
6. סגירת תב"ר מס' 794 – עבודות ניקוז ברחובות נבו, חצב וכרמל.
7. הגדלת תב"ר מס' 778 לרכישת גנרטור.
8. אישור תבחיני תמיכות 2020.
9. סגירת חשבונות בבנק הפועלים לבתי הספר "אור-תורה" ו"שלנו"
10. אישור הגב' דניאלה ישראל הורביץ במקום הגב' נני רייזברג כמורשית חתימה בחשבונות הבנק של בית החינוך ע"ש רבין.