דלג לתוכן

יציאה לנוהל משכ"ל עבור דלקים לרכבי המועצה עפ"י מכרז 14/2020