דלג לתוכן

חושבים חינוך

בהמשך ליוזמת הנהגת ההורים ולאחר מספר פגישות בנושא,  הנחתה ראש המועצה לבחון מספר אפשרויות ואת תקצוב פעילות תוספתית לתלמידי שכבות ה'-י' בתל מונד.

להלן החלטות המועצה בהמשך לפגישה זו:

  • המועצה הצליחה, במאמץ רב, לגייס סכום של 150,000 ₪ מתקציבה לטובת פעילות תוספתית לתלמידים בשכבות ה'-י'. מדובר בסכום גבוה, בהתייחס לתקציב המועצה וגם בהשוואה לרשויות אחרות שתגברו פעילויות במוסדות החינוך.
  • בנוסף לסכום זה, בכוונת המועצה להקצות סכום נוסף של 150,000 ₪ לטובת תכנית לתגבור לימודי, שתופעל במוסדות החינוך ובהובלתם בתקופה מאי-נובמבר 2021. פרטי תכנית זו יגובשו בהמשך.
  • בהתייעצות עם נציגי הנהגות ההורים, סוכם לתעדף תקציבית פעילויות המיועדות לשכבות ז'-י' לעומת פעילויות לשכבות ה'-ו'.
  • על מנת ליצור אחידות בסיסית בין בתי הספר – הפעילות צפויה להתחיל בשבוע של 14/3/21, ותיפרש על פני התקופה של עד סוף חודש מאי.
  • הפעילות תוכל להתבצע גם מחוץ לשטחי בתי הספר.