דלג לתוכן

חושבים חינוך

חושבים חינוך
(קצת ארוך, חשוב להורי התלמידים..)
בהמשך להנחיית ראש המועצה לין קפלן, לבחון אפשרויות לפעילות תוספתית לתלמידי שכבות ה'-י' בתל מונד, התקיימו מספר מפגשים הצוותים החינוכיים, נציגי הנהגות הורים וגורמים נוספים.
היום בבוקר, 3.3.21 התקיים מפגש מסכם בהשתתפות נציגות הנהגות הורים וראש המועצה. במפגש זה הוצגה המלצת המועצה והתקיים דיון לגביה.
להלן החלטות המועצה בהמשך לפגישה זו:
1. המועצה הצליחה, במאמץ רב, לגייס סכום של 150,000 ₪ מתקציבה לטובת פעילות תוספתית לתלמידים בשכבות ה'-י'. מדובר בסכום גבוה, בהתייחס לתקציב המועצה וגם בהשוואה לרשויות אחרות שתגברו פעילויות במוסדות החינוך.
2. בנוסף לסכום זה, בכוונת המועצה להקצות סכום נוסף של 150,000 ₪ לטובת תכנית לתגבור לימודי, שתופעל במוסדות החינוך ובהובלתם בתקופה מאי-נובמבר 2021. פרטי תכנית זו יגובשו בהמשך.
3. החלופה שנבחרה כמתאימה ביותר לביצוע הפעילות התוספתית היא – תקצוב של בתי הספר והנהגות ההורים בתקציב שיאפשר הפעלת תכנית לימודים נוספת – כל בית ספר לפי תכניתו הייחודית.
4. בהתייעצות עם נציגי הנהגות ההורים, סוכם לתעדף תקציבית פעילויות המיועדות לשכבות ז'-י' לעומת פעילויות לשכבות ה'-ו'.
5. המועצה יידעה את הנהגת ההורים ומנהל/ת בית הספר בסכום ובנוהל ההפעלה.
6. בית הספר והנהגת ההורים יעבירו למועצה תכנית, כולל תקציב ולוח זמנים, כתנאי לתחילת פעילות וקבלת ההקצבה.
7. על מנת ליצור אחידות בסיסית בין בתי הספר – הפעילות תתחיל בשבוע של 14/3/21, ותיפרש על פני התקופה של עד סוף חודש מאי.
8. בית הספר והנהגת ההורים יתייגו את המועצה בכל פרסום של הפעילות ויעבירו מידע ותמונות מהפעילות לדוברת המועצה.
9. הפעילות תוכל להתבצע גם מחוץ לשטחי בתי הספר.
המשך יום נעים