דלג לתוכן

חוקי עזר

חוקי העזר שבסמכות המועצה להתקין מקיפים ומכסים תחומים רבים בחייה ובפעילותה של הרשות. בעזרתם של חוקים אלו מממשת הרשות את סמכויותיה כלפי התושבים ומסדירה את דרכי הפעולה של מחלקותיה במתן השירותים לתושבים.

באמצעותם של חוקי העזר מטילה הרשות על בעלי הנכסים לבצע בנכסיהם פעולות מסוימות או להימנע מפעולות אחרות – וכן לשלם היטלים ואגרות למימון הפעילות של המועצה עבור התושבים ונכסיהם

אנו עושים ככל יכולתנו לעדכן את מאגר חוקי העזר באתר המועצה, אולם אין נוסח החוקים באתר זה בא במקום הנוסח המחייב של דברי החקיקה כפי שהם מתפרסמים מעת לעת ברשומות – קובץ התקנות חקיקת שלטון מקומי. פרסום חוקי העזר להלן הינו פרסום פנימי מטעם המועצה, כשירות לציבור תושביה.

קובץ התקנות – חיקוקי שלטון מקומי

 

חוק עזר לתל מונד (שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים), התשפ"א-2021

חוק עזר לתל מונד (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ"ו 1996

חוק עזר לתל מונד (פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשכ"ח 1967

חוק עזר לתל מונד (רישיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשי"ח 1958

חוק עזר לתל מונד (שימור רחובות), תשכ"ה 1964

חוק עזר לתל מונד (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע"ג 2013

חוק עזר לתל מונד (שחיטת עופות), התשמ"ג 1983

חוק עזר לתל מונד (רישיונות לאופניים), תשכ"ז 1967

חוק עזר לתל מונד (רישיונות לרוכלים והפיקוח עליהם), תשי"ח 1958

חוק עזר בדבר סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים על ידי המועצה המקומית תל מונד

חוק עזר לתל מונד (אגרת תעודת אישור), תשכ"ז 1966

חוק עזר לתל מונד (תיעול), התשע"ג-2013

חוק עזר לתל מונד (הצמדה למדד), התשמ"ד 1984

חוק עזר לתל מונד (מניעת רעש), התשמ"ה 1985

חוק עזר לתל מונד (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ט 2019

חוק עזר לתל מונד (חזירים ובשר חזיר), תשי"ט 1959

חוק עזר לתל מונד (הדברת עשבי בר), תשי"ט 1958

חוק עזר לתל מונד (אגרת ביוב), תשל"ו 1975

חוק עזר לתל מונד (אספקת מים), תשכ"ו 1966

חוק עזר לתל מונד (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ"ט- 1968

חוק עזר לתל מונד (מודעות ושלטים), התשל"ה-1975

חוק עזר לתל מונד (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ"ו-1996

חוק עזר לתל מונד סלילת רחובות התשס"ט 2009

חוק עזר לתל מונד שמירה אבטחה וסדר ציבורי התשע"ז 2016

חוק עזר לתל-מונד (שירותי שמירה), התשנ"ד 1994

חוק עזר לתל מונד (אגרת ביוב), תשל"ו 1975

חוק עזר לתל מונד (שמירת איכות הסביבה) (הגשת דין וחשבון), התשמ"ה 1985

חוק עזר לתל מונד (פיקוח על כלבים), תשכ"ו 1966

חוק עזר לתל מונד (מניעת דליקות), התשמ"ז 1987

 

 

לכניסה לאתר משרד הפנים לחצו כאן