דלג לתוכן

חדר הטרפו התת קרקעי הראשון

איזו התרגשות ושמחה.

הותקן חדר הטרפו התת קרקעי הראשון (!) בתל מונד באזור 182 (בחלק הדרום מזרחי של היישוב).

מהו חדר שנאים/טרפו?

חדר שנאים או חדר טרנספורמציה משמש להמרת אנרגיה חשמלית במתח גבוה לאנרגיה חשמלית במתח נמוך. החדר משמש כחוליה מקשרת בין מערכת ההובלה וההולכה של החשמל לבין בתי הצרכנים.

הפעם,

מדובר בשיטה חדשנית בה כל השנאים ולוחות המתח הנמוך נמצאים מתחת לפני האדמה בעומק של כ-2 מ'.

לשיטה זו יתרונות הן בהיבט האסתטי והן בהיבט של איכות הסביבה.

בדרך כלל הורגלנו לראות חדרים גדולים ומוגשמים והתיכנון החדש נותן פתרון אסטטי לדרישה למקם חדר שנאים בפרויקט לצורך אספקת החשמל.

לדברי הספק, קיימים מעט חדרי טרפו תת קרקעיים באזור השרון.

ואנחנו אחד מהם.

ראש המועצה לין קפלן יצאה לשטח: "להיות בשטח ולראות בעיניים, מרגש"!