דלג לתוכן

חברי הדירקטוריון

עו"ד שמואל סיסו – יו"ר הדירקטוריון

אלון בני – חבר דירקטוריון

אתגר נועה – חברת דירקטוריון

דהן דוד – חבר דירקטוריון

חיים שרה – חברת דירקטוריון

כיוף נשאת – חבר דירקטוריון

סגל רון – חבר דירקטוריון

קרז'נר יגאל – חבר דירקטוריון

ולטר גונסבלס – מ"מ מנכ"ל החכ"ל

יהודית חן – מנהלת לשכת מנכ"ל החכ"ל