דלג לתוכן

ועדת שלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח