דלג לתוכן

ועדת מכרזים

2023

פרוטוקול תאריך
עיצוב גרפי 31.8.23
שמאי מקרקעין 13.8.23
ריהוט 9.7.23
קהילה תומכת 9.7.23
שירותי הסעות 9.7.23
שיפוצי קיץ 21.5.23
מאזני גשר 21.5.23
ניהול פיקוח 21.3.23
יעוץ תנועה ותחבורה 26.2.23

2022

פרוטוקול תאריך
תלן 14.8.22
שירותי הסעות 11.7.22
שירותי ליווי ופיקוח 27.6.22
שיפוצי קיץ 15.5.22
ביטוח 25.4.22
מיחזור 14.2.22

2021

פרוטוקול תאריך
תלן 24.10.21
רכב שיתופי 24.10.21
הסעות רווחה 23.8.21
הסעות חינוך 23.8.21
רואה חשבון 2.5.21

2019

פרוטוקול תאריך
שירותי אבטחה וסיור 23.7.19
הסעות רווחה 23.7.19
הסעות חינוך 23.7.19
הסעות חינוך 14.7.19