דלג לתוכן

ועדת חינוך ראשונה

החינוך כידוע, הוא אחד הנושאים החשובים לי ביותר ושהתחייבתי לקדם באופן אישי.

ישיבה ראשונה התקיימה בתחילת השבוע, בהשתתפות כל היו"רים של ועדי ההורים ונציגי הציבור.

ועדת החינוך היא ועדת רשות במועצה מקומית והיא מהווה את אחד הכלים העומדים בפני הרשות לשיתוף תושבים בנושאי חינוך. 

כמו רב ועדות המועצה (למעט מכרזים) זוהי ועדה ממליצה לראש הרשות.

הנוכחים שטחו את תפיסתם לגבי תפקיד הועדה והעלו סוגיות שונות.

אחד הנושאים הראשונים שביקשתי לבחון בישיבה לאור סמיכות המועד,

הינה האפשרות לקיום פעילות חלופית למדורות ל"ג בעמר, שהינן כידוע מזהמות מאוד.

לאור ההסכמה של הנוכחים, המועצה תבחן אפשרויות שונות ונעדכן בקרוב.

בהצלחה לעינת קדרון בתפקידה כיו"ר הועדה ולכל חברי הועדה.

עדת חינוך יישובית ראשונה התכנסה בערב יום שני, 12.4.21.
ב ה צ ל ח ה.