דלג לתוכן

ועדת השלושה

החלטה על התקשרות ניהול תיאום ופיקוח בית ספר הזורע                       29.8.21

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ליסינג תפעולי                                29.6.21

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח                                          20.5.21

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח לאספקת ריהוט וציוד         11.5.2021

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח                                     13.4.2021 

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח                                     10.11.2020

שירותי ניהול ופיקוח, שירותי IT סייבר אחסון – מחשבים וציוד היקפי       13.8.2020

שירותי ניהול ליסינג תפעולי                                                               5.8.2020

שירותי נוהל אספקה ציוד וריהוט                                                      25.6.2020

שירותי ניהול מתקני משחק                                                             25.6.2020

שירותי ניהול ליסינג תפעולי                                                             25.6.2020 

 

התקשרות ניהול ליסינג תפעולי                                                       4.12.2019

שירותי ניהול                                                                                20.5.2019

 

שירותי ניהול ופיקוח                                                                              2017