דלג לתוכן

ועדת השלושה – החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח 10.11.20