דלג לתוכן

התייחסות המועצה לעניין תכנית המתאר לתל-מונד

אנו מבקשים להתייחס לעניין תכנית המתאר:

בשבוע הבא תוצג באתר המועצה מצגת של אדריכל התכנית ובה תשובות לשאלות שהתקבלו על ידינו.

כמו כן לאור בקשות שקיבלנו נקיים מפגש תושבים נוסף.

לאחרונה, מסתובבת בקבוצות הווטאספ עצומה הנוגעת לתכנית ובה עובדות לא מדויקות הנובעות כנראה מחוסר ידע, וברצוננו להעמיד דברים על דיוקם:

תל מונד חייבת לקדם תכנית מתאר שכן בעבר לא השכילו לדאוג לשטחי מסחר ותעסוקה ביישוב, מצב היוצר פער אדיר שהולך וגדל עם קצב האכלוס בין תקציב המועצה הקיים לצרכים.

נציין שכל בית אב נוסף הינו "הפסדי" ולכן נדרשות הכנסות מאזור מסחר ותעסוקה.

מוסדות המדינה לא יאשרו קידום תכנית מתאר ללא תוספת יחידות דיור (אינטרס של המדינה).

אל מול כל יישובי האזור, תכנית המתאר המוצעת מתווה גידול מצומצם במיוחד מ20,000 תושבים בתכניות קיימות, ו- 23,000 עם התחדשות עירונית ל-30,000 בלבד.

תשובות על שאלות/ אמירות קונקרטיות:

?"הכפלת מספר התושבים במסגרת תכנית המתאר" :

אמירה שאינה נכונה.

ראו בבקשה את הפיסקה הקודמת.

?"בנייה על קרקע בבעלות המדינה – הפסד הכנסות של מאות מיליוני שקלים למועצת תל מונד":

במסגרת גיבוש החלופות, נבדקו אפשרויות שונות וכן תוכניות הארציות תקפות להן בין היתר כפופה התוכנית. כל החלופות אחרות נפסלו ע"י מוסדות התכנון עקב אי התאמה להנחיות של תוכניות ארציות.

?"בנייה צפופה, שכונת בנייני מגורים רבי קומות למעלה מ-11 קומות בפועל":

אמירה שאינה נכונה. לאחר אזור החיץ הירוק המפריד בין הבינוי הקיים לשטח החדש, מתכוננות עד 4 קומות מגורים לכל אורך הבינוי הקיים  מלבד בשטח הציבורי (בדומה לקיים בחלק מהאזור המערבי), ואחר כך בדופן המערבית 5-7 קומות מגורים.

באזור התעסוקה הצמוד ל-553, הגובה הוא  8-9 קומות.

?"עומסי תנועה, תל-מונד הופכת להיות עורק ראשי לישובים הסמוכים לנו":

החשש לעומסים בלב הישוב – ההפך הוא נכון: יצירת מוקדים עירוניים באזור החדש כגון מרכזים מסחריים, מוסדות חינוך וציבור ועוד, תפחית את השימוש במרכז הקיים של הישוב.

?"הכביש החדש במערב הישוב" 

כביש זה מהווה כניסה נוספת על הכניסות הקיימות. הכביש החדש נמצא בשולי היישוב ולא בתוכו.

?"תוכנית המתאר לא כוללת פתרונות לבעיות הנוכחיות של הישוב: כולל מתן פתרונות לעסקים ברחובות הראשיים, פינוי בינוי ראוי בשכונות הרלוונטיות ועוד".

נהפוך הוא תכנית המתאר מתווה את גבולות ההתחדשות העירונית מבחינת גובה בינוי על מנת שלא להגיע לרבי שחקים המתוכננים כיום על ידי היזמים (בוולפסון למשל 16  קומות), וכן נותנת מענה למסחר במרכז היישוב.

תכנית המתאר הינה כוללנית. התכנית המפורטת יורדת לרזולוציה נוספת מבחינת תכנון תעבורה ועוד.

?"מפגעי רעש מטרדים וזיהום אוויר":

כל אזור התעסוקה מתוכנן בסמוך לכביש 553 (הכביש לבני דרור).

כמו כן מתוכננים שטחים ירוקים רבים כולל חיץ ירוק משמעותי בין האזור החדש לקיים.

התוכנית עוברת בדיקה קפדנית של המשרד להגנת הסביבה בכל הפרמטרים שקשורים לסביבה.

?"הוספת יחידות דיור"

זהו צורך כולל במדינה.

כל יישוב תורם את חלקו.

התרומה של תל-מונד נמוכה מאוד יחסית לתוספות משמעותיות ביישובים אחרים בארץ ואף נמוכה מאוד יחסית לתוספת שטחי התעסוקה המוצעים במסגרת התוכנית.

מניסיון של ישובים אחרים חשוב לציין שישוב שלא קובע את גבולות התכנון בעצמו, יהיה נתון ללחצים חיצוניים של מגוון גופי תכנון שיובילו יוזמות עם פיתוח ותוספתי חידות דיור הרבה יותר גבוה.

לסיום,

ברור שכל שינוי מעורר באופן טבעי חששות.

אנחנו קשובים לאמירות השונות, אוספים את המשובים של התושבים ונקיים כמובן חשיבה על כך.