דלג לתוכן

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום