דלג לתוכן

התחדשות בשכונות הוותיקות – שכונת וולפסון

השבוע ביוזמת היזמים התקיימה פגישה בוועדה המחוזית על התכנית שברצונם לקדם.
התחדשות עירונית בשכונות הוותיקות של תל-מונד הינה חיונית והינה חשובה מאוד לראש המועצה שלנו כראש רשות.
עם זאת, תכנית הכוללת מגדלים של 10-16 קומות אינה אפשרית בתל-מונד.
על היזמים להתאים את התכנית לצביון היישוב ולתשתיות הקיימות.
מגדלים שכאלו אינם טובים גם לדיירים עקב עלויות התחזוקה הגבוהות והעומס שייווצר על התשתיות.
ראש המועצה הביעה את עמדתה בנושא בוועדה המחוזית.
לכן, לאור תכניות התחדשות עירונית שאושרו ביישובים סמוכים לנו עם מכפיל נמוך משמעותית (יחס דירות חדשות מול קיימות),
המשפיע על מספר היחידות המתווספות ומכאן גם על הגובה – 
אנו מקווים שהיזמים יקדמו פרויקט שיתאים בהיבט התכנוני לתל-מונד ושיהיה נכון גם לדיירים.