דלג לתוכן

הקלות לבעלי העסקים הפועלים בישוב

רצ"ב התקנות וההנחיות בעניין הנחות ארנונה לעסקים: (לחצו על השורה – למעבר למסמך)