דלג לתוכן

הצטיינות ומצטיינים – ב- .D.N.A שלנו!

הפעם, בתחנת משטרת שדות שבפיקודו של סנ"צ אופיר ביטון.
כמובן שגם כאן זהרו התושבים המתנדבים שלנו.
תנו בכפיים?? ל:
✨️עופר מיימון – בילוש ?
✨️לייבל בטנוויק – סיור?
✨️עדי מאירוביץ' – סיור?
תודה לכם.
שנה טובה גם לכל ראשי הרשויות השייכים לתחנת שדות (בתמונה עם סנ"צ ביטון) ולכל קציניה ושוטריה.
שנה של שלווה וביטחון.