דלג לתוכן

הצגת תכנית המתאר הישובית המתגבשת

בשבוע הבא ביום רביעי יתקיים מפגש להצגה ולקבלת משוב בנושא תוכנית המתאר הישובית המתגבשת.

המטרה המרכזית בקידום תכנית המתאר הינה הוספת שטחי מסחר ותעסוקה שחסרים כל כך על מנת לבסס את האיתנות הכלכלית של תל מונד.

כיום, יש בתל מונד 1.4 מ"ר שטחי מסחר תושב אל מול לפחות 12 מ"ר מומלצים.

הפער הוא אדיר והוא מתבטא בתקציב השוטף המוגבל של המועצה ביחס לרמת השירות אותה אנחנו מעוניינים להעניק לתושבים.

תוכנית המתאר מתווה את התפתחות היישוב לטווח של כ-15 שנים בהיבטים של שטחי מסחר ותעסוקה, שטחי ציבור, תשתיות, מגורים ועוד.

תכנית המתאר האחרונה של תל מונד נערכה ב1999 ועודכנה ב-2001.

לפני מספר שנים החל תהליך לקידום תכנית המתאר שכלל שיתוף ציבור (סיכומים באתר המועצה).

התהליך נתקע ולא קודם עד תחילת קדנציה זו.

בשנה וחצי האחרונות המשיכה המועצה את התהליך והוא קודם במסגרת ועדת ההיגוי של וועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

התוכנית, עליה שוקדים אנשי מקצוע מבשילה לקראת גיבושה הסופי.

מזמינים אתכם לשמוע ולהשמיע. השתתפותכם חשובה!

להרשמה ⇓

https://forms.gle/fjhZJrJ2gbjvK4Tz9