דלג לתוכן

העסקה שווה

זרקור על הנעשה אצלנו כחלק מהעבודה היומיומית …

הדרכה לסגל הניהולי הרשות בנושא העסקת עובדים עם מוגבלויות.

ההדרכה הועברה ע"י "תעסוקה שווה והקיפה את כל ההיבטים כגון: יתרונות עבור הארגון, מחויבות המעסיק,

השירותים הניתנים על ידי המרכז ובאמצעות הממשקים שלו עם גורמים נוספים,

כלים רלוונטיים שהמדינה מפעילה וליווי המעסיק בקליטת עובדים עם מוגבלות.

היה חשוב ומעניין