דלג לתוכן

הסדרי תנועה ברחוב האלון

לאחר פניות תושבים ודיון בוועדת התנועה הוסדר הסיבוב ביציאה מרחוב האלון והורחבה המדרכה בכדי לאפשר שדה ראיה מיטבי.

לאור פניות תושבים קיימה לין קפלן ראש המועצה סיור עם מהנדס המועצה, נפגשה עם תושבים במקום וענתה לשאלות בנוגע לרחוב ולתוכניות העתידיות בתל-מונד.

תושבי המקום התלוננו על חניית רכבים בסבוב לפני הצומת דבר המקשה על הנסיעה .

חל איסור להחנות באדום לבן ובסיבוב.

אנו מביאים לידיעתכם כי הפיקוח יאכוף את הנושא.

יחד עם זאת ראש המועצה הנחתה לבדוק אל מול יועצת התנועה הכשרת מקומות חנייה בהמשך הרחוב (וחלילה לא בסבוב).

הנושא יידון בקרוב.

אנו רואים בביטחון התושבים ובשלומם ערך עליון ועם זאת נעשה ככל הניתן לשפר את נושא החנייה.