דלג לתוכן

הנחה לחיילי מילואים

) ביום . 2.7371 פורסמו תקנות תקנות הסדרים במשק המדינה( הנחה מארנונה תיקון מס ' 3