דלג לתוכן

הנדסה

מהנדס המועצה: יגאל קרז'נר
טלפונים: 7774113 -09, 4670905 -052

מזכירה – גלית אוחיון  09-7774143

סגן מהנדס  – אלי שרבקוב 09-7774112

קבלת קהל – יום ג' 19.00 – 16:00 (לא תקף בימי קורונה)

עפ"י חוק הרשויות המקומיות לכל רשות מקומית יהיה מהנדס.

מטרת התפקיד

טיפול מקצועי הולם בכל המערך הפיזי של הרשות המקומית תוך שאיפה להעלאתה ולשיפורה של איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל השוהים בתחומה.

תיאור התפקיד

אחריות להכנת תכניות עבודה שנתית ורב שנתית, שכוללת את הפעילויות השוטפות של מחלקת ההנדסה, ביצוע שוטף של תכנון תחזוקת מבני ציבור ומוסדות חינוך, הקמת תשיות והרחבתן, הכנת תכניות פיתוח בתחום הישוב.
אחריות להכנת תכניות בנין עיר בתחום הרשות, ליווי תכניות והטיפול בהן בועדה המקומית ובועדה המחוזית, או בכל מוסד תכנוני אחר.
אחריות לבדיקת תכניות הגשה, קביעת שטחי בניה ושטחי מגרשים לגביית היטלי פיתוח עפ"י חוק עזר של הרשות, חתימה על התכניות.
אחריות לאיתור מבנים מסוכנים ופעילות רשות בעקבות דו"ח המהנדס.
אחריות להליך מתן המלצה לקבלת טופס 4 לבניה חדשה בתחום הרשות.
אחריות לתכנון, פיתוח ולפיקוח על ביצוע עבודות תשתיות ועבודות ציבוריות בתחום הרשות.
אחריות להכנת מכרזים, בדיקתם והוצאתם לפועל, ליווי ומעקב אחר פרויקטים שמתבצעים בתחום הרשות בכל הקשור לתשתיות ובניה ציבורית, עד לאישור ובדיקת חשבון סופי של הקבלנים.
אחריות לטיפול בתלונות התושבים, מתן פתרונות תיכנוניים ופיזיים, כולל טיפול נרחב בועדה המקומית.
אחריות לקשר אינטנסיבי עם גורמים שונים כמו מתכננים, קבלנים, מפקחים, משרדי ממשלה, מע"ץ וכו'.

לשרותכם, דרך ההתקשרות לשרונים:

הועדה המרחבית לתכנון ובנייה "שרונים"
רח' הצורן 4/ג', קומה ב', מעליות 8 או 11
אזור התעשייה "פולג" נתניה
טלפון: 8636000 – 09
פקס: 8636029 – 09
דוא"ל: sharonim@sharonim.co.il

קהלת קהל:
ימים ב', ה' – 12:00 – 08:30
יום ד' – 17:00 – 14:00

מענה טלפוני:
ימים ב', ג', ה' – בין השעות 15:00 – 14:00
ימים : א', ד' – בין השעות 12:00 – 10:00