דלג לתוכן

הנגשה פרטנית לתלמיד עם מוגבלות הלומד במוסד חינוך ולהורה התלמיד