דלג לתוכן

המועצה מודיעה על הארכת המועד להגשת המכרזים לתאריך 13/8/2019 בשעה 9:00