דלג לתוכן

המועצה זכתה בקול קורא לשימור "בית המחנה", בעלות של כ- 2 מיליון ₪!

איזו בשורה משמחת.

ועל שום מה חשיבותו?

בית המחנה מהווה נקודת ציון בראשיתו של החלום הציוני בארץ ושל תל-מונד בפרט.

הבניין נבנה בתחילת 1929 בסגנון הבאוהאוס כבניין המרכזי במחנה הפועלים של ההתיישבות בתל-מונד מטעם חברת מטעי א"י.

בשנים שעד קום המדינה שימש המחנה כמפקדה אזורית של משטרת היישובים העבריים ושל פלוגות השדה לפעילותם בגוש תל מונד וכבסיס של ההגנה. במהלך השנים נשזרו הרבה אגדות סביב הפעילויות הביטחוניות.

בשנות ה-50 שימש המבנה כמועדון של מעברת העולים (העולים שוכנו בצריפים) שהוקמה בתחום המחנה.

והיכן הוא ממוקם?

על צידו של דרך הראשונים, בכניסה הדרומית לשכונת היערות.

מבנה יפייפה,  ש"קושט" לאורך השנים בגרפיטי שוכן בגאון לצד מגדל מים (שגם הוא הוכר לשימור אתרים).

לאתר משמעות רבה הן ברמה האיזורית והן ברמה הארצית בשני תחומים עיקריים – בהיותו המבנה המרכזי במחנה תל-מונד,

והמבנה היחיד ששרד עד היום, הוא מהווה נקודת ציון ביישוב היהודי בשרון בכלל ובהתיישבות גוש תל-מונד בפרט,

הפן השני הוא החשיבות האדריכלית שלו בהיותו אחד המבנים הראשונים אם לא הראשון, שנבנו בישראל ברוח התפיסה המודרנית.

לפני כשנה וחצי הותקן שלט בית המחנה המציין כי המקום הוכר לשימור.

הצילומים המרהיבים:

הצלם אומן פלג אלקלעי