דלג לתוכן

היטל תיעול – חדשות טובות!

היטל תיעול  – חדשות טובות!

אתמול, 7.3.21 התקיימה ביוזמת ראש המועצה לין קפלן ישיבה עם היועץ המשפטי למועצה בנושא היטל התיעול.

ראש המועצה בקשה את חוות דעתו של היועץ המשפטי למועצה לסוגיה שהפנו אליה תושבים רבים – דרישת סכום לא מבוטל – היטל תיעול.

את היטל התיעול התבקשו תושבים לשלם עם כל בקשה שהגישו למשכנתא, רישום בטאבו, פרצלציה ועוד.

יש לציין כי נושא זה הועבר על ידי התושבים המתגוררים בשכונות הוותיקות למועצה לפני חודשים רבים – טרם כניסתה של ראש המועצה – וללא מענה.

לאחר דיון מעמיק בכל ההיבטים, החליטה ראש המועצה לא לגבות את ההיטל באופן גורף אלא אך

ורק עם מכירת הנכס או קבלת היתר לנכס חדש.

יתרה מכך, הוחלט שגם במקרים של הרחבה או תוספת קטנה, גם אם היא מצריכה היתר בניה – תפעל המועצה באותה דרך.

בהתאם למתווה המדיניות שהוחלט עליו, במקרים בהם אין מימוש של הנכס או מתן היתר בניה חדש,

תינתן אפשרות לדחיית תשלום היטל התיעול כנגד חתימה על כתב התחייבות.

המועצה תבחן כל מקרה לגופו ולנסיבות שלו והכל בכפוף להוראות חוק העזר.

ראש המועצה לין קפלן: "אני שמחה שמצאנו את הדרך לעמוד בחוק ובו בזמן לעשות זאת באופן שיקל משמעותית על התושבים".

מדיניות החיוב  ⇒ לפתיחת המסמך לחצו כאן 

הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת  ⇒ לפתיחת המסמך לחצו כאן