דלג לתוכן

החלטות מליאת המועצה מישיבה שהתקיימה ב-6.12.22

להלן ההחלטות שהתקבלו בישיבת מליאת המועצה מן המניין מיום שלישי האחרון:
✅️אושרה בשעה טובה הנחה בארנונה ל-100 מ"ר ראשונים למפקדי מילואים
פעילים על פי הקריטריונים של משרד הפנים מתחילת 2022.
✅️אושר חוק עזר לתל-מונד סלילת רחובות.
✅️אושר חוק עזר לתל-מונד שטחים ציבוריים פתוחים.
✅️אושר היטל השמירה של המועצה עד סוף 2027.
לא אושרו ע"י חברי האופוזיציה הנושאים הבאים כולל מספר תב"רים חשובים מאין כמותם:
❎️לא אושרה הגדלת תב"ר לשיקום דרכים ומדרכות.
❎️לא אושר תב"ר לפיתוח מתחם 105 (שלב ג').
❎️לא אושרה הגדלת תב"ר לשיקום גינות ציבוריות ומערכות ההשקייה.
❎️לא אושר שינוי יעוד בתב"ר לצורך השלמת תאורה בגינות הציבוריות ברחבי היישוב.
❎️לא אושר תב"ר לתאורה במגרש הספורט באלי כהן.
❎️לא אושר שדרוג הגינה הציבורית ברח' השקמה.
❎️לא אושר פתיחת תב"ר לגידור קבוע לחורשה.
❎️לא אושר תבר לתכנון מגרש כדורגל היישובי.
❎️לא אושר תב"ר ממברנות לבתי הספר רבין ושלנו.
❎️לא אושר מינוי מנכ"לית המועצה כנציגת המועצה בדירקטוריון אשכול השרון.
❎️לא אושרו תב"רים מסמך מדיניות מרכז הישוב וקרית החינוך.
❎️לא אושר חוק עזר לתל-מונד – תיעול (התבקשה בדיקה מול משרד הפנים).