דלג לתוכן

החלטות מליאת המועצה מיום שלישי 3.1.23

להלן ההחלטות מליאת המועצה מישיבה שהתקיימה ב- 3.1.23

    ❌️ לא אושר תקציב המועצה לשנת 2023 (שוטף ופיתוח).

       בהתאם לכך, עד לאישור התקציב תתנהל המועצה בהתאם לתקציב של  

       שנת 2022 ובחלקים שווים של חודשי השנה.

    ❌️לא אושר  –  הגדלת תב"ר לשיקום דרכים ומדרכות בשטחים ציבוריים.

      נושא תיקון צו המועצות המקומיות יועלה במליאה הבאה.

ניתן לצפות במהלך הישיבה בקישור?

https://did.li/HaVw5