דלג לתוכן

החלטות ישיבת מליאה מיום שלישי ה-14.11.23

פה אחד, (למעט 2 נושאים שעברו ברוב קולות) שאושרו במליאת המועצה מיום שלישי ה-14.11.23.

תב"רים ותוכניות חשובות לשדרוג במערכות החינוך ולהתפתחות המושבה כגון:

  • אושר תב"ר פריצת דרך מרחוב הנרקיס לרחוב כנען.

תוכנית חשובה מאוד לאור המצב הבלתי אפשרי של צוואר בקבוק לכניסה לרחוב עם עשרות מבקרים בקופת חולים ומרכז סהר. יש להדגיש כי המועצה, באמצעות "קולות קוראים" שהגישה זכתה לקבל סכום של 2,054,747 ממשרד התחבורה כך שנדרשו רק כ-500,000 ש"ח מקרנות הרשות.

  • אושר פתיחת תב"ר עבור תשתיות תקשורת בבתי הספר על סך 800,000 ₪,  במימון קרנות הרשות.
  • אושר פתיחת תב"ר איטום גגות במתנ"ס והיכל התרבות בסך של 200,000 ₪, מתקציב קרנות הרשות.
  • אושר הגדלת תב"ר שיקום דרכים ומדרכות בסך של 800,000 ש"ח מקרנות הפיתוח.
  • אושר חוק עזר לתל מונד (תיעול)- תיקון, התשפ"ג- 2022.
  • כמו כן אושר תקציב להמשך תוכנית הנגישות היישובית.