דלג לתוכן

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח לאספקת ריהוט וציוד