דלג לתוכן

הועדה למיגור אלימות

ישיבת הועדה למיגור אלימות התקיימה בחדר הישיבות במועצה,

בהובלת ראש המועצה ובהשתתפות:

מנכ"לית המועצה, מנהלת אגף החינוך, מנהל מחלקת הרווחה, מנהל מח' הבטחון, מפקד תחנת המשטרה, מנהלת בית החינוך רבין, צוות מבית החינוך, סגנית ראש שבט פולג ונציגי הורים לחשיבה משותפת בנושא החשוב הזה.

הוועדה הינה סטטוטורית ולראשונה השתתפו בה כל הגורמים הרלוונטיים בשולחן אחד.

המשתתפים הציגו את תפיסתם בנושא וסוכם על הקמת צוות מצומצם למימוש מספר המלצות שעלו במעגלים שונים: תלמידים, הורים, חינוך פורמאלי ואה- פורמלי.