דלג לתוכן

הודעת עדכון למכרז פומבי מס' 16/2019 מנהל/ת מחלקת שפ"ע