דלג לתוכן

הודעות

פינוי ואיסוף גזם בשגרה 2022

מה משליכים בנקודות הגזם והפסולת הגושית?

גזם, גרוטאות, רהיטים ישנים, קלקר וכד'.

היכן משליכים את הגזם?

את הגזם והפסולת הגושית יש לשים במפרץ חנייה ציבורית בלבד, באופן נגיש לפינוי, ולא על המדרכה, כך שלא יפריע להולכי הרגל ותנועת הרכבים.

⇐ ״הוצאת גזם לרשות הרבים שלא ביום המיועד לכך ולא לפי ההנחיות עלולה לגרור הטלת קנסות הקבועים בחוק העזר המקומי. הטלת קנסות אינה מטרה ומשמשת אמצעי אכיפה במידת הצורך לשמירה על חזות היישוב וניקיונו ואיכות חיי התושבים. יחד נשמר את חזות הישוב וניקיונו של יישובנו המקסים ונהנה מאיכות חיים.״ ⇒

 

מועד פינוי בהתאם לרחוב בו אתם מתגוררים:

שימו לב! את הגזם והפסולת הגושית יש להוציא לרשות הרבים יום לפני יום הפינוי המיועד לאותו האזור.

איזור חדש שנוסף ליום ב' – שכונת היערות, 105: יער לביא, יער להב, יער בית קשת…

אין להשליך בערימות הגזם קרטונים, פסולת בניין (מיכלי צבע, מלט, פרקט וכד׳).

פסולת בניין יש להוציא למכולה ייעודית שנשכרה לכך ולפנותה לאתר מורשה המוכר ע"י המשרד להגנת הסביבה בלבד!