דלג לתוכן

הודעה שנמסרה מתאגיד המים "מעיינות השרון" לתאריך 30.11.20 (פ.26.11.20)

עבודה יזומה שתתבצע ע"י תאגיד המים "מעיינות השרון"

בתאריך 30.11.20  -יום שני

בין השעות 11:00-14:00 ברחוב הלילך 

ייתכן וסגירת המים תשפיע על רחובות  נוספים סמוכים שאינם רשומים בטבלה.

      יתכנו שינויים במועדי ביצוע העבודה, במידה וכן התאגיד ידווח על כך מראש.