דלג לתוכן

הודעה מתאגיד המים "מעיינות השרון" הפסקת מים 9.11.20 (פירוט בדף)

תושבים יקרים,
מתאגיד המים "מעיינות השרון" נמסר כי ביום שני – תאריך 9.11.20
בין השעות: 09:00-13:00
תהיה הפסקת מים ברחובות:
הארבל, סיני, משעול המוריה, מירון.
העבודה במדרכה ולא תפריע לתנועה .