דלג לתוכן

הודעה מתאגיד המים "מעיינות השרון" הפסקת מים 14.12.20

תושבים יקרים,
מתאגיד המים "מעיינות השרון" נמסר כי ביום שני – תאריך 14.12.20
בין השעות: 09:12:00
תהיה הפסקת מים ברחוב:
הכרמל
(חיבור מים לפילר ייעודי , העבודה תתבצע במדרכה הולכי הרגל יופנו למדרכה ממול)

ייתכן וסגירת המים תשפיע על רחובות  נוספים סמוכים שאינם רשומים 

יתכנו שינויים במועדי ביצוע העבודה, במידה וכן התאגיד ידווח על כך מראש.