דלג לתוכן

הודעה משותפת ממשרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות

הודעה משותפת שהוצאה אתמול לפני חצות במשאל טלפוני
ממשרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות:
  • בוטל איסור השהייה בחוף הים. שהייה בחוף הים תתאפשר בהתאם לכללי ה״תו הסגול״ הכוללים ריחוק פיזי בין המתרחצים.🌹
  • בוטל האיסור לקיים תפילה במבנה. התפילה תתאפשר תחת מגבלות הכוללות עד 50 איש במבנה, תוך הקפדה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, עטיית מסיכות ומינוי ״נאמן קורונה״ לבית התפילה.🌹
  • בוטל הסעיף העוסק בתנאים לטיפול נפשי.🌹
  • בוטל האיסור על הפעלת מוזיאון. התיקון האמור לא יכלול הפעלת מתקנים או מוצגים לילדים שניתן לגעת בהם. 🌹
  • מוזיאונים יפעלו בהתאם לכללי ה״תו הסגול״ הנהוגים בהפעלת מקום ציבורי ובכלל זה כניסת אדם לכל 15 מ״ר.🌹
  • תוקף התקנות הוארך עד ליום ד׳, 3 ביוני, 2020.
*להלן עיקרי התיקונים בתקנות שעת חירום:
במסגרת התיקון נקבע כי חוזר מחו"ל יוכל לצאת ממעבר הגבול לבידוד בביתו למשך 14 יום (או למקום אחר העומד לרשותו),
אם פירט, במסגרת התשאול שנערך לו בעת חזרתו ארצה, את מקום הבידוד העומד לרשותו ואת תנאיו,
וכן התחייב בכתב שלא לנסוע בתחבורה ציבורית לביתו. 🌹
נציג משרד הבריאות רשאי להורות לחוזר לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה אם השתכנע כי החוזר אינו יכול לקיים את חובת הבידוד במקום מגוריו או במקום אחר,
או אם סירב החוזר לחתום על ההתחייבות או לדווח על מקום הבידוד.🌹
תוקף התקנות עד ליום ג׳, 2 ביוני, 2020.
משרד הבריאות קורא לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות בדבר ריחוק פיזי,
עטיית מסכות ושמירה על היגיינה, על מנת להמשיך ולבלום את התפשטות נגיף הקורונה בישראל.
הועבר ע"י דוברות ראש הממשלה