דלג לתוכן

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות (פרסום 27.10.20)