דלג לתוכן

הודעה בדבר בקשות להקצאת מקרקעין לצורכי ציבור (פרסום 3.11.20)