דלג לתוכן

הודעה בדבר בחירות חוזרות לראשות המועצה לחיילים (פ.3.12.20)