דלג לתוכן

הבהרות בנושא היטל התיעול

בתאריך 31.12.22 פגה מגבלת הגבייה של חוק עזר תיעול ובהתאם להנחיות משרד הפנים,
נדרשנו לבצע תחשיב מעודכן של הוצאות התיעול הצפויות מול השטחים שצפויים לפתח ע"מ להתאים את התעריף לעלויות עבודות הפיתוח.
המועצה ביצעה את התחשיב באמצעות גורמים מקצועיים והתחשיב אושר ע"י משרד הפנים והוגש לראשונה לאישור המליאה בנובמבר 2022.
חוק התיעול נועד לממן באופן ישיר עבודות תיעול ברחבי הישוב ונגבה פעם אחת בלבד בכל חיי הנכס.
לצערנו מאז הגשת הארכת החוק לאישור המליאה, הוא עלה 4 פעמים בכל חודש, לאישור המליאה,
אך לא אושר על ידי סיעות מחר חדש ודרך חדשה.
במצב זה המועצה אינה יכולה לגבות את היטל התיעול מהתושבים,
כלומר אין לה מקור הכנסה למימן עבודת הפיתוח ולכן נאלצנו שלא לתת אישורים לטאבו ותכניות לבנייה שהוגשו החל מתחילת השנה.
על מנת לשחרר את הפרויקטים התקועים בגלל אי אישור הארכת החוק,
המועצה ביקשה לאשר את חוק העזר ולפתור מחלוקות הנוגעות לו בהמשך על ידי בדיקת תיקון החוק במידה ויידרש.
למרות הצעה זו שהוצעה כבר בישיבות קודמות, ההארכה לא אושרה ונזק נוסף נגרם לתושבים
(יצוין כי המועצה וכן היועמ"ש אינם רואים בעייתיות בחוק כפי שהוא).
בישיבת אפריל אושרה לבסוף ההארכה אך בתעריף הקודם.
אנו תקווה שמשרד הפנים יאשר הארכה זו על מנת לשחרר לבסוף את האישורים הנדרשים לתושבים.