דלג לתוכן

הבהרה בנוגע להתראות גיזום הצמחיה הפרטית

תושבים יקרים.
הבהרה בנוגע להתראות גיזום הצמחיה הפרטית:

בעקבות פניות למוקד המועצה בנוגע להתראות שניתנו לתושבים על צמחיה "גולשת" לרשות הרבים, יצא ראש המעצה עו"ד שמואל סיסו לבדוק מקרוב במה דברים אמורים.

 

 

לאחר הסיור הנחה את מנהלת הפיקוח והרישוי להתייחס אך ורק
לצמחיה הגולשת מחצרות הבתים הפרטיים לשטחים הציבוריים ומהווה מטרד או מכשול להולכי הרגל ולצמחייה אשר גורמת ללכלוך רב לרחובות המושבה.
פקחיות המועצה יקבלו הנחיות אלה ויפעלו בהתאם.
בכל מקרה, הדוח"ות ינתנו רק לאחר אישור מנהלת הפיקוח והרישוי.