דלג לתוכן

הארנו את פסל הלורד מונד בצהוב. לזכור.

הארנו את פסל הלורד מונד בצהוב. לזכור.
ולעולם לא נשכח!
בישראל חיים כיום כ- 150 אלף ניצולי שואה. בכל יום הולכים לעולמם 50 מהם.
10 מהניצולים חיו בעוני.
עמותת "אביב לניצולי השואה", בשיתוף השלטון המקומי והאזורי,
מאירים בצהוב ערב לפני יום השואה בסימן
החובה המוסרית לכבודם ורווחתם של ניצולי השואה.